Acıbadem Maslak Hastanesi Nöroloji Bölümü ve Migren Tedavi Merkezi +90 (212) 304 39 78 elif.aydinlar@acibadem.com.tr

Akademik

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

Poster Bildirileri:

1) Dikmen PY, Koşak S, Aydınlar EI, Berkman MZ, Kocaman AS. TEP-2 Intrakraniyal Hipotansiyon: Komplike bir olguyu nasıl tedavi etmeliyiz?  52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 25 Kasım-1 Aralık 2016, Antalya. Program ve Bildiri özeti Kitabı, sayfa 262.

2) Aydınlar EI, Dikmen PY, Koşak S, , Kocaman AS. Kronik  Migren Hastalarında Onabotulinumtoxin A (BOTOX A) enjeksiyonlarının uyku kalitesi ve MIDAS skorları üzerine etkisi . 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 25 Kasım-1 Aralık 2016, Antalya. Program ve Bildiri özeti Kitabı, sayfa 263.

3) S.Uslu, A İrban, A. Gereli, E.I.Aydınlar, P. Elpen, Ü.İnce. Sıçanlarda deneysel femur kırık iyileşmesine femoral sinir bloğunun etkisi. 21. Ulusal elektron mikroskopisi kongresi, Mersin, 28-31 Mayıs, 2013, Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 159

4) Dikmen PY, Aydınlar EI, Karlıkaya G. EMG’de kasların ağrı düzeyleri. 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 25-29 Nisan 2012, Antalya. Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 106.

5) Kürtüncü M , Aydınlar EI, Kocaman AS. Zona ile ortaya çıkan fasiyal diplejinin izlendiği Miller Fisher Sendromu: Olgu sunumu.  47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 25 Kasım-1 Aralık 2011, Antalya. Program ve bildiri özeti kitabı, sayfa 275

6) Aydınlar EI, Sılav G, Mudun B  , Sayed P, Akpek E , Elmacı İ. Üst beyin sapı tümör rezeksiyonunda okulomotor sinirin intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyonu: Olgu Sunumu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 25 Kasım-1 Aralık 2011, Antalya. Program ve bildiri özeti kitabı, sayfa 146.

7) P. Yalinay, E. Ilgaz Aydinlar, G. Karlikaya, 27.Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi, 2011, Dalaman. EMG’de beklenen ve yaşanan ağri düzeyleri, Program ve bildiri özeti kitabı, sayfa 111.

8) Silav G, Aydınlar EI, Bölükbaşı F, Işık N, Çerçi A, Güra M, Elmacı İ, Pilositik Astrositomlarda Cerrahi Tedavi ve Güncel yaklaşımlar TNŞ Derneği XXIV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya. Türk Nöroşirürji dergisi 2011 eki, Cilt 21. Sayfa110.

9) Sılav G, Aydınlar EI, Elmacı I. Pineal Lokalizasyonlu Matur Teratom Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu. TNŞ Derneği XXIV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya. Türk Nöroşirürji dergisi 2011 eki, Cilt 21. Sayfa 241.

10) Tekeli H, Ilgaz EI, Kürtüncü M, Parman Y. Serebral Amiloid Anjiopati Tanisinda SWI Sekansının Önemi, Olgu Sunumu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık 2010, Antalya. Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 204.

11) Aydınlar EI, Uzun M, Özden VE, Karaarslan E, Öge AE : Morton Sendromlu  Olgularda Digital Sinir Iletimi.  46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık 2010, Antalya. Program ve bildiri özeti kitabı, sayfa 117

12) Aydınlar EI, Silav G, Elmaci I. Arka Fossa Tümörünün Intraoperatif Nörofizyolojik Monitörizasyon Eşliğinde Opere Edilmesi. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık 2010, Antalya. Program ve bildiri özeti kitabı

13) Aydınlar EI, Kaya D, Arman F. Temporomandibüler Eklem Ağrisi Şeklinde Başlayan Ve Topiramata Cevap Veren Hemikrania Kontinua Olgusu 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık 2010, Antalya. Program ve bildiri özeti kitabı, sayfa 70

14) Yalınay P, Ilgaz E. Benign paroksizmal pozisyonel vertigonun mevsimsel dağılımı. 38nci Ulusal Nöroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya. Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 269.

15) Ayasbeyoğlu O, Mumoğlu ST , Ilgaz E, Tireli H,  Erenoğlu NY. Çocukluk çaği başağrilari.  32.Ulusal Nöroloji Kongresi, Istanbul, 1996

16) Ilgaz E, Mumoğlu ST , Ayasbeyoğlu O  , Karlıkaya G, Gündoğdu B, Öztürk Y, Tireli H, Erenoğlu NY. Vasküler Baş ağrılarında tetikleyici faktörlerin irdelenmesi. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, Istanbul, 1996. Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 29.

17) Mumoğlu S, Karlıkaya G, Ayasbeyoğlu O, Ilgaz E, Gündoğdu B, Tireli H, Erenoğlu NY. HNH BAP başağrısı tiplerine göre hasta görülme sıklığı. 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, 1995. Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 78.

18) Ayasbeyoğlu O, Mumuoğlu ST , Ilgaz E , Erenoğlu NY , Tireli H. Migren Proflaksisinde Flunarizinin etkinliği.  31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, 1995

Sözel Bildiriler:

1) Dikmen PY, Koşak S, Aydınlar EI, Kocaman AS. Aleksitimi ve Migren. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 25 Kasım-1 Aralık 2016, Antalya. Program ve Bildiri özeti Kitabı, sayfa 10.

2) Göksan BY, Aydınlar EI, Dikmen PY. Migren ile Depresyon, Anksiyete, stres ve Uyku ilişkisi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi15-21 Kasım 2013, Antalya, S. 26

3) Uslu S, İrban A, Gereli A, Aydınlar EI., Elpen P, İnce Ü. Sıçanlarda deneysel femur kırık iyileşmesine femoral sinir bloğunun etkisi. 13. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi 03-06 Ekim 2013, Istanbul.  Sözel sunu 1.ncilik ödülü

4) Aydınlar EI, Sılav G, Özgen S, Elmacı I. Köşe tümörü cerrahisinde fasiyal sinirin haritalanması. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 29.

5) Aydınlar EI, Sılav G, Kaya B, Özgen S,  Elmacı I. İntraoperatif nörofizyolojik nöromonitörizasyonun nöroşirurjiye katkısı: Acıbadem Tıp Deneyimi.48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 16-22 Kasım 2012, Antalya. Program ve bildiri özet kitabı

6) Aydınlar EI, Dikmen PY, Tiftikçi A, Saruç M, Aksu M, Günsoy HG, Tözün N. IgG’ye göre düzenlenmiş eliminasyon diyetinin migren ile irritabl bağırsal sendromu olan kişilerdeki tedavi potansiyeli: çift-kör, randomize, plasebo kontrollü, çapraz geçişli klinik çalışma. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 16-22 Kasım 2012, Antalya Program ve bildiri özet kitabı

7) Eraslan D, Dikmen PY, Aydınlar EI, İncesu C. Migren Hastalarında cinsel fonksiyon bozukluğunu etkileyen faktörlerin araştırılması. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 16-22 Kasım 2012, Antalya Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 33.

8) Aydınlar EI, Sılav G, Kaya B, Özgen S, Elmacı İ. Supratentoriyel tümör cerrahisinde direk kortikal stimülasyon 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 25-29 Nisan 2012, Antalya. Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 70.

9) Aydınlar EI, Sılav G, Kaya B, Özgen S, Elmacı I. Spinal Tümörlerde multimodal nöromonitörizasyon. 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 25-29 Nisan 2012, Antalya. Program ve bildiri özet kitabı, sayfa 69.

10) Aydınlar EI, Sılav G, Kaya B, Özgen S, Elmacı İ. Supratentoriyel tümör cerrahisinde direk kortikal stimülasyon ile motor fonksiyonların korunması. Türk Nöroşirurji derneği 26. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya. Türk Nöroşirurji Dergisi 2012 eki cilt: 22, sayfa 64

11) Aydınlar EI, Sılav G, Kaya B, Özgen S, Elmacı I. Spinal Tümörlerde multimodal nöromonitörizasyon. Türk Nöroşirurji derneği 26. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya. Türk Nöroşirurji Dergisi 2012 eki cilt: 22, sayfa 88

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

1) Tc 99 M Hmpao Spect Investigation In Migraine With And without Aura. O. Ayasbeyoğlu, E. Ilgaz, Y. Öztürk, N.Y. Erenoğlu.  9th Congress Of The International Headache Society, Cephalalgia, June 22-26 1999, Barcelona

2) The Effect Of Magnesium Sulphate In Migraine Headache During The Ictal Period. A Double  Blind Placebo Controlled Study. E. Ilgaz, O. Ayasbeyoğlu, Y. Öztürk, N.Y. Erenoğlu : 11th Congress Of The International Headache Society, 13-16 September, Rome

3) Zarifoglu M, Siva A, Hayran O, Selekler K, İdiman F, Sarıca Y, İrkec C, Ozmenoglu M, Ozcan C, Tulunay C, and the turkish headache epidemiology study group. An epidemiologic study of headache in Turkey: a nationwide survey. 50 th Annual Meeting of the American Academy of Neurology, Minneapolis, MN, Aprıl 25-May 2, 1008. Neurology, 1998, 50:a224,p04.082

4) The Turkish Headache Epidemiology Study Group. Prevalance and impact of migraine and tension type headaches in Turkey. Istanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Trabzon, Eskisehir, Manisa, Malatya and Diyarbakir, Turkey. Cephalalgia 19(1999)4:306

5) O Hayran, A Siva, M Zarifoglu, F İdiman, K Selekler, C İrkec, Y Sarica, M Ozmenoglu, N Uzuner, H Mavıoglu, C Ozcan, N Tasdemir and The Turkish Headache Epidemiology Study Group. Istanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Trabzon, Eskisehir, Manisa, Malatya and Diyarbakir, Turkey. Validation of a Headache Questionnaire Based On The İnternational Headache Society (IHS) Criteria in The Turkish Headache Prevalanace Study. Cephalalgıa 19 (1999) 4:417

Turkish Headache Epidemiology Study Group: Y Çelik, H Denktaş, B Göksan, E Ilgaz, O Kantarcı, H Narlı, S Saip, S Selamet, A Siva, O Hayran, H Akış, I Altaylı, N Varlı, M Zarifoğlu, MA Topçuoğlu, E Saka, D Haydari, K Kayahan, M Yemişçi, K Selekler, S Güllap, B Cengiz, Ç Timuçin, B Nazlıel, B Koçek, E Kaleli, C İrkeç, C Tulunay, H Mavioğlu, H Yılmaz, F İdiman, V Öztürk, Özakbaş, Y Sarıca, Ş Bıçakcı, A Akbaş, C Boz, O Bölükbaşı, Özmenoğlu, Y Yücel, N Taşdemir, H Ekmekçi, C Özcan

6) Clinico-pathological and genetic study of familial transthyretin-type amyloid polyneuropathy  Parman Y, Matur Z, Shugaiv E, Ilgaz Aydinlar E, Battaloğlu E, Oflazer P, Deymeer F. 25-29 June 2011, Meeting of the Peripheral Nerve Society, Potomac, Maryland. Journal of the Peripheral Nervous System 16 (2011)3:105

7) Can false negative results of corticobulbar tract monitoring be prevented by brain stem mapping? Ilgaz Aydinlar E, Silav G, Ozgen S, Elmaci I., 3rd congress of the International Society of İntraoperative Neurophysiology, 15-17 September 2011, Barcelona, Spain. Program ve bildiri özeti kitabı, Sayfa  91

8) Pediatric Pylocytic Astrocytomas: Current Aproaches and Surgical Methods. Sılav G., Aydınlar E.I., Bölükbaşı F., Işık N., Çerçi A., Elmacı I., Güra M.,  EANS 14th European Congress of Neurosurgery, October 9-14, 2011, Rome, Italy. Program ve bildiri özeti kitabı, Sayfa 83

9) The effect of ozone therapy on the early period of bone healing in an experimental non-fixed fracture model. İrban A., Uslu S., Gereli A., Aydınlar E.I., Luleci N., Suyen G. Microscopy Conference, Aug 25-30, 2013, page 133, Regensburg, Germany

10) Relation of Migraine and Female Sexual Dysfunction. Eraslan D., Yalınay Dikmen P., Ilgaz Aydınlar E.,  İncesu C., 16th Congress of the International Headache Society, June 27-30, 2013, Boston, USA. Program ve bildiri özeti kitabı, Sayfa 70.

11) Relationship between Migraine- Related Disability and Somatosensory Amplification. Yavuz B., Ilgaz Aydınlar E., Yalınay Dikmen P., 16th Congress of the International Headache Society, June 27-30,  2013, Boston, USA. Program ve bildiri özeti kitabı, Sayfa 70

12) Grey Zones in Migraine without Aura Diagnosis. Özge A, Ilgaz Aydınlar E, Taşdelen B. 16th Congress of the International Headache Society, June 27-30, 2013, Boston, USA

13) Intraoperative monitoring of the bulbocavernousus reflex. Aydinlar EI, Dikmen PY, Alanay A, Ozgen S. 4th Congress of the International Society of Intraoperative Neurophysiology. 14-16 November 2013, Cape Town.

14) Intraoperative neurophysiological monitoring to prevent new neurological deficits in spinal tumor cases. Aydınlar EI, Dikmen PY, Silav G, Berkman Z, Elmaci I, Ozgen S. 4th Congress of the International Society of Intraoperative Neurophysiology. 14-16 November 2013, Cape Town.

15) P. Yalinay Dikmen, E. Ilgaz Aydınlar, A. Sagduyu Kocaman. Oxygen in Cluster Headache. 17TH International Headache Society. Valencia, Spain. May 14-17 2015. Page 66.

16) P. Yalinay Dikmen, E. Ilgaz Aydınlar, A. Sagduyu Kocaman. Onabotulinumtoxin A in Chronic Migraine.  17TH International Headache Society. Valencia, Spain. May 14-17 2015. Page 76.

17) E. Ilgaz Aydınlar, P. Yalinay Dikmen, C. Yilgor, A. Alanay. Intraoperative neurophysiological monitoring to prevent new neurological deficits in spinal deformity surgery. 5th Congress of the International Society of Intraoperative Neurophysiology.12-14 th November Rio de Janeiro 2015. Page135.

18) S. Kosak, P. Yalinay Dikmen, E. Ilgaz Aydinlar, Z. Berkman, E. Karaaslan, A. Sagduyu Kocaman. From Spontaneous Intracranial Hypotension to Intracranial Hypertension because of Arachnoid Cyst: Case Report. XVI. World Congress of Neurosurgery. Istanbul, Turkey. August 20-25, 2017. Sf. 296.

19) P. Yalinay Dikmen, E. Onur Aysevener, S. Koşak, E. Ilgaz Aydınlar, A. Sagduyu Kocaman. The association between alexithymia, depression, anxiety and MIDAS in migraine patients. 18th Congress of the International Headache Society. 7-10 September, 2017, Vancouver. Cephalalgia 2017;37:234.

20) P. Yalinay Dikmen, S. Koşak, E. Ilgaz Aydınlar, A. Sagduyu Kocaman. What happens when chronic migraine patients quit OnabotulinumtoxinA? 18th Congress of the International Headache Society. 7-10 September, 2017, Vancouver. Cephalalgia 2017;37:85.

21) Aydinlar EI, Dikmen PY, Kocak M, Baykan N, Ozek M. Intraoperative neuromonitoring of motor evoked potentials in infants. 6th International Society of Intraoerative Neurophysoiology Congress Seoul, Güney Kore. 30 Ekim-4 Kasım 2017. Program ve Bildiri özeti Kitabı Sayfa 237.

22) Dikmen PY, Ozden VE, Dikmen G, Aydinlar EI, Tozun R. Anterior Root Muscle Response in Total hip Arthroplasty. 6th International Society of Intraoerative Neurophysoiology Congress Seoul, Güney Kore. 30 Ekim-4 Kasım 2017. Program ve Bildiri özeti Kitabı Sayfa 232.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

 1) A. Yildiz, A.K.Erdemoğlu, E. Ilgaz,  E. Ilgaz, A. Demirel. Migren Ataklarinin Önlenmesinde Intranazal Lidokain. Kirikkale Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayi: 2, Sayfa: 47, 1999

2) Yalinay D P, Turan T, Aydinlar I E, Kaymakoğlu S, Onur E, Keskinbora K, “Anestezi Sonrasi Ani Klinik Kötüleşme Gösteren Ve Wilson Hastaliği Tanisi Alan Olgu”, Nöropsikiyatri Arşivi, Cilt:45, Sayı: 1 Mart 2008, S: 21-22

3) Sılav G., Atalar B., Aydınlar EI, Er Ö., Sac A., Elmacı I., Çocukluk Çağı Supratentorial Yüksek Dereceli Glial Tümör: Olgu Sunumu, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Ekim 2011, 235-238

4) Aydınlar EI, Tetik C, Sılav G, Kaya B, Özgen S, A case of foot drop secondary to a giant extraneural ganglion cyst close to the peroneal nerve. Marmara Medical Journal, 2013; 26:102-4. DOI: 10.5472/MMJ.2013.02706.1

5) Dikmen P Y, Aydınlar EI, Türk A, Dinçer A, Kocaman AS. Beyin biopsisi akut dissemine ensefalomiyelit tanısı için gerekli midir? Marmara Medical Journal. 2013; 26:158-61. DOI: 10.5472/MMJ. 2013.02745

6) E.I. Aydınlar, P.Y.Dikmen , G. Sılav, M.Z. Berkman, İ. Elmacı, S. Özgen. İntraoperatif nöromonitörleme ile spinal tümör cerrahisinde yeni defisit gelişiminin önlenmesi. Türk Nöroloji Dergisi. TJN. 2014; 20(2): 47-50

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

1) Dikmen PY, Onur EA, Aydınlar EI , Karlıkaya G., Elektromiyografide  ağrı ve emosyonel durum ilişkisi. Nöropsikiyatri arşivi- Archives of Neuropsychiatry,  Cilt: 49, sayı:1, Mart 2012; 48-52

2) Aydinlar EI, Kaya D, Arman F, A case of hemicrania continua presenting as temporomandibular pain and responding to topiramate. Journal of Neurological Sciences (Turkish), 2012, Volume 29, Number:2, Page(s) 347-350

3) Yalınay Dikmen P., Ilgaz Aydınlar E, Karlıkaya G. Elektromiyografide beklenen ve yaşanan ağrı düzeyleri. Nöropsikiyatri arşivi-Archives of Neuropsychiatry. 50: Aralık 2013; 364-367

4) Aydinlar EI, Dikmen PY, Tiftikci A, Saruc M, Aksu M, Gunsoy HG, Tozun. IgG-Based Elimination Diet in Migraine Plus Irritable Bowel Syndrome. Headache. 2013 Mar;53(3):514-25. doi: 10.1111/j.1526-4610.2012.02296.x. Epub 2012 Dec 6.

5) Aydınlar EI. Dikmen PY, Sağduyu A. Migren tedavisinde botulinum nörotoksini. Nöropsikiyatri arşivi-Archives of Neuropsychiatry 2013. 50 Supplement 1:36-40.Doi: 10.4274/npa.y6383

6) Aydinlar EI, Uzun M, Beksac B, Ozden VE, Karaarslan E, Oge AE. A simple electrodiagnostic method for morton neuroma. Muscle Nerve. 2013 May 6. doi: 10.1002/mus.23899. [Epub ahead of print]

7) Yavuz BG, Aydinlar EI, Dikmen PY, Incesu C. Association between somatic amplification, anxiety, depression, stress and migraine. J Headache pain. 2013 Jun 25;14(1):53. doi: 10.1186/1129-2377-14-53.

8) Aydinlar EI, Rolfs A, Serteser M, Parman Y. Mutation in FAM134B causing hereditary sensory neuropathy with spasticity in a Turkish family. Muscle Nerve. 2013 Dec 10. doi: 10.1002/mus.24145.

9) Eraslan D , Yalınay Dikmen P, Ilgaz Aydinlar E, Incesu C. The relation of sexual function to migraine-related disability, depression and anxiety in patients with migraine. J Headache pain. 2014 May 27;15(1):32. doi: 10.1186/1129-2377-15-32

10) Yalinay Dikmen P, Yavuz BG, Aydinlar EI. The relationships between migraine, depression, anxiety, stress, and sleep disturbances.Acta Neurol Belg. 2015 Jun;115(2):117-22. doi: 10.1007/s13760-014-0312-0.

11) Yalınay Dikmen P, Ilgaz Aydınlar E, Karlıkaya G. Agri. Pain levels of examined muscles and gender differences in pain during electromyography. Agri. 2015;27(2):79-82

12) Ozge A, Aydinlar E, Tasdelen B. Grey zones in the diagnosis of adult migraine without aura based on the International Classification of Headache Disorders-III beta: exploring the covariates of possible migraine without aura. Pain Res Manag. 2015 Jan-Feb;20(1):e1-7. Epub 2014 Dec 10

13) İrban A, Uslu S,  Gereli A, Ilgaz Aydınlar E., Elpen Karyemez P,Luleci N, Suyen GG. The effect of ozone therapy on experimental bone fracture healing in rats. International Research Journal of Public and Environmental Health. Vol 2 (10). pp 159-166, October 2015.

14) Tural Emon S, Uslu S, Ilgaz Aydinlar E, Irban A, Ince U, Orakdogen M, Gulec-Suyen G. Effects of ozone on spinal cord recovery via Wnt/ β-catenin pathway following spinal cord injury in rats. Turk Neurosurg. 2016 May 5. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.17508-16.1. [Epub ahead of print]

15) Uslu S, Irban AG, Gereli A, Aydinlar EI, Elpen P, Ince U. The effect of femoral nerve block on fracture healing via expressions of growth factors and β-catenin.Folia Histochem Cytobiol. 2016 Sep 21. doi: 10.5603/FHC.a2016.0017. [Epub ahead of print]

16) Aydinlar EI, Dikmen PY, Kosak S, Kocaman AS. OnabotulinumtoxinA effectiveness on chronic migraine, negative emotional states and sleep quality: a single-center prospective cohort study. J Headache Pain. 2017 Dec;18(1):23.

17) Yalinay Dikmen P, Onur Aysevener E.O., Kosak S., Aydınlar E.I., Sagduyu Kocaman A. Relationship between MIDAS, depression, anxiety and alexithymia in migraine patients. Acta Neurologica Belgica, 2017 Nov.

18) Yalinay Dikmen P, Kosak S, Ilgaz Aydinlar E, Sagduyu Kocaman A. A single-center retrospective study of onabotulinumtoxinA for treatment of 245 chronic migraine patients: survey results of a real-world experience. Acta Neurol Belg. 2018 Sep 10. Vol 118.Issue:3 P 475-484

19) Aydinlar EI, Dikmen PY, Kocak M, Baykan N, Seymen N, Ozek MM. Intraoperative Neuromonitoring of Motor-Evoked Potentials in Infants Undergoing Surgery of the Spine and Spinal Cord. J Clin Neurophysiol. 2019 Jan;36(1):60-66.

20) Yalınay Dikmen P, Ozden VE, Dikmen G, Aydınlar EI, Tozun IR. Intraoperative neuromonitoring of anterior root muscle response during hip surgery under spinal anesthesia.J Clin Monit Comput. 2018 Nov 10.

21) Skinner SA, Aydinlar EI, Borges LF, Carter BS, Currier BL, Deletis V, Dong C, Dormans JP, Drost G, Fernandez-Conejero I, Hoffman EM, Holdefer RN, Kimaid PAT, Koht A, Kothbauer KF, MacDonald DB, McAuliffe JJ 3rd, Morledge DE, Morris SH, Norton J, Novak K, Park KS, Perra JH, Prell J, Rippe DM, Sala F, Schwartz DM, Segura MJ, Seidel K, Seubert C, Simon MV, Soto F, Strommen JA,, Szelenyi A, Tello A, Ulkatan S, Urriza J, Wilkinson M Is the new ASNM intraoperative neuromonitoring supervision “guideline” a trustworthy guideline? A commentary. J Clin Monit Comput. 2019 Jan 5.

ÖDÜLLER:

Sözel sunu 1.ncilik ödülü: Sıçanlarda deneysel femur kırık iyileşmesine femoral sinir bloğunun etkisi. Uslu S, İrban A, Gereli A, Aydınlar EI., Elpen P, İnce Ü. 13. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi 03-06 Ekim 2013, Istanbul

DAVETLİ KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTILAR:

 • Spinal cerrahide monitörleme ve sorunları: Türk Nöroşirurji Derneği, İzmir spinal cerrahi günleri. 22 Şubat. 2013, İzmir
 • Kranial sinir ve kranial cerrahilerde temel intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon prensipleri. Türk Omurga Derneği İntraoperatif Nörofizyolojik Monitörizasyon Çalıştayı.29 Kasım 2013, Istanbul
 • Spinal cerrahide nöromonitörleme. 13 Aralık 2013, Samatya EMG Günleri.
 • Spinal cord monitoring. Acibadem Comprehensive Spine Center Pediatric Spine Section. Pediatric Spine Deformity Course (April 4-5, 2014).
 • Spinal tümör cerrahisinde intraoperatif nöromonitörlemenin etkinlik ve kanıtı. Türk Nöroşirurji derneği, Omurga ve Omurilik cerrahisinde intraoperatif nöromonitörleme konulu bölgesel toplantı, 21 Mart 2015, Ankara
 • Motor evoked potentials, 5th Congress & Educational course of the International Society of Intraoperative Neurophysiology.9-14 th November Rio de Janeiro 2015.
 • Intraoperatif Nöromonitörizasyonun Genel İlkeleri, 2 Aralık 2015. Intraoperatif Nöromonitörleme çalıştayı. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi 27-Kasım-3 Aralık 2015, Antalya.
 • Intraoperatif Nöromonitörizasyonun Genel Prensipleri, 27 Nisan 2016, Intraoperatif Nöromonitörizasyon Çalıştayı, 32. Ulusal klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Bodrum
 • Beyin sapı cerrahisinde intraoperatif nöromonitörizasyon, Istanbul KBB-BBC Derneği 8nci Kongresi 22-29 Eylül 2016, Sapanca.
 • Overview of Intraoperative Neurophysiology. 6th Congress & Educational course of the International Society of Intraoperative Neurophysiology, Seoul, South Korea, 30 Ekim-4 Kasım 2017
 • Çocuk ve Erişkin Vakalarda Ameliyatta Nörofizyolojik İzlemenin Esasları. Nöromonitörleme Çalıştayı 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 24 Kasım – 30 Kasım 2017 .
 • Somatosensory evoked potentials in the OR. Educational Course of the International Society of intraoperative Neurophysiology, İspanya, Madrid, 1-3 Kasım 2018.
 • Vasküler cerrahilerde intraoperatif nöromonitörleme. Nöromonitörleme Çalıştayı 54 Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 30 Kasım-6 Aralık 2018.
 • Intraoperatif ortamda somatosensoryel Uyandırılmış potansiyeller .Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, İntraoperatif Nöromonitörizasyon kursu  Istanbul, 2 Mart 2019

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER:

Türk Nöroloji Derneği

Türk Tabipleri Derneği

Türk Klinik Nörofizyoloji Derneği

ISIN: International Society of Intraoperative Neurophysiology

Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu

YAZDIĞI KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ:

-30’lu Ve 40’li Yaşlarda Gebelik: Dr Elif Ilgaz Aydinlar, Doç Dr Arda Lembet, 1.Baski 2008 Epsilon Yayinevi

-Hayata Dair: Dr Elif Ilgaz Aydinlar, Prof.Dr Nevzat Tarhan, 1. Baski 2008, Epsilon Yayinevi

Aydinlar EI. İntraoperatif omurilik monitörlemesi: Zileli M, Özer AF. Omurilik ve Omurga cerrahisi.3. Baskı. İntertıp yayınevi. İzmir  2014: 413-420